Controlor financiar – Acreditat ANC

Tipul programului : Perfectionare

Denumirea ocupaţiei : Controlor financiar

Codul COR al ocupaţiei : 121121

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : Studii superioare de stiinte economice

Obiective :

1.Efectuarea controlului financiar preventiv asupra altor documente şi operaţiuni
2. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra angajamentelor bugetare
3. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra concesionării / închirierii de bunuri aparţinând domeniului public
4. Efectuarea controlului preventiv asupra proiectelor de angajamente legale
5. Elaborarea documentelor specifice controlului financiar preventiv

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 26 ore

b) pentru pregătire practică: –