Operator introducere, validare si prelucrare date – Acreditat ANC

Denumirea furnizorului de formare : Asociatia Master Training Institute

Tipul programului : Calificare

Denumirea calificării: Operator introducere, validare si prelucrare date

Codul Nomenclator al calificării: 4113.2.1

Tipul de certificat obţinut : Certificat de calificare

Pregătire generală minimă : Invatamant obligatoriu

Obiective :

1. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
2. Organizarea activităţii proprii
3. Utilizarea echipamentelor periferice
4. Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
5. Introducerea şi validarea datelor
6. Prelucrarea datelor
7. Transpunerea datelor pe suport

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 240 ore

b) pentru pregătire practică: 480 ore