Comunicarea în Administraţia Publică: rolul comunicării în promovarea imaginii instituţiei şi câştigarea încrederii cetăţenilor