ECDL – Calcul Tabelar – Nivel avansat

Acest modul oferă candidaților oportunitatea de a-și
dezolta competențele la un nivel de expert. La finalul
modulului, candidații vor cunoaște funcțiile avansate
ale aplicației de calcul tabelar, permițându-le să
realizeze rapoarte sofisticate, să efectueze calcule
statistice și matematice complexe, sporindu-și
eficiența și productivitatea.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Aplice opțiuni avansate de formatare, precum formatare
  condiționată și formate de număr particularizate.
 • Utilizeze funcții logice, statistice, financiare și matematice.
 • Creeze grafice și să aplice opțiuni avansate de formatare a
  acestora.
 • Lucreze cu tabele și liste în vederea analizării, filtrării și sortării
  datelor; să creeze și să utilizeze scenarii.
 • Valideze și controleze datele din registrele de calcul.
 • Sporească productivitatea prin utilizarea denumirilor celulelor, a
  macrocomenzilor și șabloanelor.
 • Utilizeze opțiuni legate de crearea legăturilor, obiecte încorporate
  și importul de date.
 • Revizuiască registre de calcul și să aplice opțiuni de securitate.