ECDL – Editare de text

Acest modul solicită candidaților demonstrarea
abilităților de a lucra cu o aplicație de procesare de
text pentru realizarea sarcinilor zilnice legate de
crearea, formatarea și finalizarea documentelor.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.
 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile
  de creștere a productivității.
 • Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor
  fi partajate și distribuite.
 • Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai
  bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.
 • Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui
  document.
 • Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de
  corespondență.
 • Ajusteze setările paginii documentului.
 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului
  înaintea tipăririi documentului.