Expert achiziţii publice – Acreditat ANC

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : Expert achiziţii publice

Codul COR al ocupaţiei : 214946

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : studii superioare de lungă sau scurta durată cu diplomă de licenţă în domeniul specializării sau domenii conexe

Obiective :

  1. ELABORAREA DOCUMENTELOR DE SPECIALITATE
  2. ANALIZAREA LEGISLAȚIEI APLICABILE SPECIFICE
  3. ACORDAREA CONSULTANȚEI DE SPECIALITATE
  4. PLANIFICAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE
  5. DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE
  6. FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 62 ore

b) pentru pregătire practică: 58 ore