Formator – Acreditat ANC

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : Formator

Codul COR al ocupaţiei : 242101

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : Studii superioare

Obiective :

  1. Pregatirea programului/stagiului de formare
  2. Pregatirea formarii practice
  3. Realizarea activitatilor de formare
  4. Evaluarea participantilor la formare
  5. Evaluarea programului/stagiului de formare

DURATA DE PREGĂTIRE

  • pentru pregătire teoretică: 50 ore
  • pentru pregătire practică: 50 ore