Gândire critică pentru sectorul public

Cursul de gândire critică pentru sectorul public se adresează persoanelor cu funcții de conducere în cadrul instituțiilor publice, care participă în mod direct sau indirect la procesul de luare a deciziilor.

Volumul tot mai crescut al informațiilor disponibile, în relație cu nevoia de eficiență a oricărei instituții, aduce noi provocări organizațiilor de astăzi; pregătirea angajaților cu privire la urmarea procedurilor și a protocoalelor în îndeplinirea sarcinilor de muncă este importantă, deoarece ea contribuie la eficientizarea activității instituției; însă, având în vedere dinamica mediului actual, metodele standardizate nu mai sunt suficiente.

Volumul tot mai mare de date aduce cu sine, de asemena, probleme și provocări noi, nemaiîntâlnite până acum; în acest context, se cuvine să ne punem următoarele întrebări: Reușește aceeași abordare standardizată a situațiilor diferite să genereze rezultatele așteptate ? Sunt angajații capabili să identifice soluții potrivite pentru probleme specifice, dacă nu le înțeleg și nu le analizează corespunzător ? Răspunsul tuturor provocărilor sectorului public rezidă în dezvoltarea abilităților de gândire critică.

Gândirea critică reprezintă primul pas înspre generarea inovației în interiorul unei instituții. Fiecare angajat care ia parte la procesul de luare a deciziilor trebuie să stăpânească foarte bine aceste abilități, astfel încât instituția să evolueze.