Management pentru inovație în sectorul public

Cursul de Management pentru inovație în sectorul public se adresează persoanelor cu funcții manageriale în instituțiile publice, care își doresc să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele necesare pentru a genera inovare în cadrul echipelor pe care le manageriază.

Încurajarea inovării în sectorul public a cunoscut un trend ascendent în ultimii ani, pe de o parte datorită importanței inovării pentru creșterea economică și, pe de altă parte, din nevoia de a crește nivelul de calitate al serviciilor publice și de a adresa provocări sociale, economice și politice de importanță vitală.

În cadrul cursului de Management pentru inovație în sectorul public, participanții vor fi echipați cu cunoștințele fundamentale necesare pentru inovarea serviciilor din cadrul instituțiilor publice, pentru inovarea la nivel administrativ și organizațional, dar și pentru inovarea la nivel de politici sau sisteme. În urma acestui curs interactiv și practic, participanții pot iniția demersul de eficientizare a provocărilor la nivelul instituțiilor de care aparțin, pentru a răspunde mai bine problemelor actuale cu care se confruntă.