Manager Proiect – Acreditat ANC

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : Manager Proiect

Codul COR al ocupaţiei : 242101

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : studii superioare de lungă sau scurta durată cu diplomă de licenţă în domeniul specializării sau domenii conexe

Obiective :

1. STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI
2. STABILIREA CERINȚELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTULUI
3. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI JALOANELOR PROIECTULUI
4. GESTIUNEA UTILIZĂRII COSTURILOR ȘI A RESURSELOR OPERAȚIONALE PENTRU PROIECT
5. REALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PENTRU PROIECT
6. MANAGEMENTUL RISCURILOR
7. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT
8. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI
9. MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 65 ore

b) pentru pregătire practică: 115 ore