ECDL – Utilizarea computerului

Acest modul stabilește conceptele și competențele
esențiale în utilizarea echipamentelor, crearea și
organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere,
  dispozitive și software.
 • Deschidă și să închidă un computer.
 • Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând
  pictograme și ferestre.
 • Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să
  utilizeze funcția Help.
 • Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă
  disponibilă.
 • Definească principalele concepte ale managementului fișierelor
  și să organizeze eficient fișierele și directoarele.
 • Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să
  utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor
  de dimensiune mare.
 • Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de
  conectare și să se poată conecta la o rețea.
 • Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva
  virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al
  datelor.
 • Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate
  și sănătate în lucrul cu computerul.