Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – Acreditat ANC

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Codul COR al ocupaţiei : 242231

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : Învățământ superior cu diplomă de licență

Obiective :

1. Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
2. Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
3. Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
4. Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
5. Respectarea principiului obiectivității în domeniul datelor cu caracter personal
6. Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
7. Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice datelor cu caracter personal
8. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
9. Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
10. Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 60 ore

b) pentru pregătire practică: 120 ore