INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTAȚII ÎN MUNCĂ – Acreditat ANC

Furnizor Formare: S.C. PROFORM OFFICE SRL

Tipul programului : SPECIALIZARE

Denumirea ocupaţiei : INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTAȚII ÎN MUNCĂ

Codul COR al ocupaţiei : 325723

Tipul de certificat obţinut : Certificat de Absolvire

Pregătire generală minimă : liceu în profil real sau tehnic

Obiective :
1) Realizarea activităților de prevenire şi protecție
2) Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă
3) Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
4) Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
5) Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
6) Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
7) Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
8) Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă
9) Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 80 ore

b) pentru pregătire practică: – ore