ANC

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) reglementează și coordonează cadrul general al educației și formării profesionale continue a adulților. ANC elaborează Cadrul naţional al calificărilor și gestionează Registrul naţional al calificărilor, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi, Registrul naţional al absolvenților programelor autorizare de formare profesională a adulților. De asemenea, ANC coordonează şi controlează autorizarea şi procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor și a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale.

DAST SYSTEMS SRL, este înscris in Registrul Furnizorilor de formare Profesională (RNFPA) începând cu anul 2011.

În prezent avem autorizate următoarele programe de formare ANC:

CONTROLOR FINANCIAR – perfectionare – valabil: 30.08.2016 – 30.08.2020

FORMATOR – specializare – valabil: 30.09.2016 – 30.09.2020