Certificare ANC

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) reglementează și coordonează cadrul general al educației și formării profesionale continue a adulților. ANC elaborează Cadrul naţional al calificărilor și gestionează Registrul naţional al calificărilor, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi, Registrul naţional al absolvenților programelor autorizare de formare profesională a adulților. De asemenea, ANC coordonează şi controlează autorizarea şi procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor și a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale.

DAST SYSTEMS SRL, este înscris in Registrul Furnizorilor de formare Profesională (RNFPA) începând cu anul 2011.