INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTAȚII ÎN MUNCĂ – Acreditat ANC

Furnizor Formare: S.C. PROFORM OFFICE SRL

Tipul programului : SPECIALIZARE

Denumirea ocupaţiei : INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTAȚII ÎN MUNCĂ

Codul COR al ocupaţiei : 325723

Tipul de certificat obţinut : Certificat de Absolvire

Pregătire generală minimă : liceu în profil real sau tehnic

Obiective :
1) Realizarea activităților de prevenire şi protecție
2) Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă
3) Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
4) Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
5) Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
6) Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
7) Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
8) Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă
9) Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 80 ore

b) pentru pregătire practică: – ore

Operator introducere, validare si prelucrare date – Acreditat ANC

Denumirea furnizorului de formare : Asociatia Master Training Institute

Tipul programului : Calificare

Denumirea calificării: Operator introducere, validare si prelucrare date

Codul Nomenclator al calificării: 4113.2.1

Tipul de certificat obţinut : Certificat de calificare

Pregătire generală minimă : Invatamant obligatoriu

Obiective :

1. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
2. Organizarea activităţii proprii
3. Utilizarea echipamentelor periferice
4. Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
5. Introducerea şi validarea datelor
6. Prelucrarea datelor
7. Transpunerea datelor pe suport

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 240 ore

b) pentru pregătire practică: 480 ore

Competente Antreprenoriale – Acreditat ANC

Denumirea furnizorului de formare : DAST TRAINING CENTER SRL

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : Competente Antreprenoriale

Codul COR al ocupaţiei : –

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : Minim 10 clase

Obiective : Programul ofera cursantilor metode si tehnici prin care sa-si dezvolte abilitatile de a genera cresterea productivitatii si eficientei echipelor pe care le conduc. Se aborda subiecte ca: Antreprenorul şi crearea strategiei firmei, Managementul şi dezvoltarea afacerii, Managementul
resurselor umane, Marketing, Relaţii publice şi comunicare, Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse, Nondiscriminare, Promovarea egalitatii intre barbati si femei

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 20 ore

b) pentru pregătire practică: 28 ore