Controlor financiar – Acreditat ANC

Tipul programului : Perfectionare

Denumirea ocupaţiei : Controlor financiar

Codul COR al ocupaţiei : 121121

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : Studii superioare de stiinte economice

Obiective :

1.Efectuarea controlului financiar preventiv asupra altor documente şi operaţiuni
2. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra angajamentelor bugetare
3. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra concesionării / închirierii de bunuri aparţinând domeniului public
4. Efectuarea controlului preventiv asupra proiectelor de angajamente legale
5. Elaborarea documentelor specifice controlului financiar preventiv

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 26 ore

b) pentru pregătire practică: –

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – Acreditat ANC

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Codul COR al ocupaţiei : 242231

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : Învățământ superior cu diplomă de licență

Obiective :

1. Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
2. Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
3. Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
4. Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
5. Respectarea principiului obiectivității în domeniul datelor cu caracter personal
6. Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
7. Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice datelor cu caracter personal
8. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal
9. Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
10. Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 60 ore

b) pentru pregătire practică: 120 ore

Manager Proiect – Acreditat ANC

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : Manager Proiect

Codul COR al ocupaţiei : 242101

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : studii superioare de lungă sau scurta durată cu diplomă de licenţă în domeniul specializării sau domenii conexe

Obiective :

1. STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI
2. STABILIREA CERINȚELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTULUI
3. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI JALOANELOR PROIECTULUI
4. GESTIUNEA UTILIZĂRII COSTURILOR ȘI A RESURSELOR OPERAȚIONALE PENTRU PROIECT
5. REALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PENTRU PROIECT
6. MANAGEMENTUL RISCURILOR
7. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT
8. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI
9. MANAGEMENTUL CALITĂȚII PROIECTULUI

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 65 ore

b) pentru pregătire practică: 115 ore

Expert achiziţii publice – Acreditat ANC

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : Expert achiziţii publice

Codul COR al ocupaţiei : 214946

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : studii superioare de lungă sau scurta durată cu diplomă de licenţă în domeniul specializării sau domenii conexe

Obiective :

 1. ELABORAREA DOCUMENTELOR DE SPECIALITATE
 2. ANALIZAREA LEGISLAȚIEI APLICABILE SPECIFICE
 3. ACORDAREA CONSULTANȚEI DE SPECIALITATE
 4. PLANIFICAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE
 5. DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE
 6. FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

DURATA DE PREGĂTIRE

a) pentru pregătire teoretică: 62 ore

b) pentru pregătire practică: 58 ore

Formator – Acreditat ANC

Tipul programului : Specializare

Denumirea ocupaţiei : Formator

Codul COR al ocupaţiei : 242101

Tipul de certificat obţinut : Certificat de absolvire

Pregătire generală minimă : Studii superioare

Obiective :

 1. Pregatirea programului/stagiului de formare
 2. Pregatirea formarii practice
 3. Realizarea activitatilor de formare
 4. Evaluarea participantilor la formare
 5. Evaluarea programului/stagiului de formare

DURATA DE PREGĂTIRE

 • pentru pregătire teoretică: 50 ore
 • pentru pregătire practică: 50 ore