ECDL – Calcul Tabelar – Nivel avansat

Acest modul oferă candidaților oportunitatea de a-și
dezolta competențele la un nivel de expert. La finalul
modulului, candidații vor cunoaște funcțiile avansate
ale aplicației de calcul tabelar, permițându-le să
realizeze rapoarte sofisticate, să efectueze calcule
statistice și matematice complexe, sporindu-și
eficiența și productivitatea.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Aplice opțiuni avansate de formatare, precum formatare
  condiționată și formate de număr particularizate.
 • Utilizeze funcții logice, statistice, financiare și matematice.
 • Creeze grafice și să aplice opțiuni avansate de formatare a
  acestora.
 • Lucreze cu tabele și liste în vederea analizării, filtrării și sortării
  datelor; să creeze și să utilizeze scenarii.
 • Valideze și controleze datele din registrele de calcul.
 • Sporească productivitatea prin utilizarea denumirilor celulelor, a
  macrocomenzilor și șabloanelor.
 • Utilizeze opțiuni legate de crearea legăturilor, obiecte încorporate
  și importul de date.
 • Revizuiască registre de calcul și să aplice opțiuni de securitate.

ECDL – Baze de date

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele
unei baze de date și să demonstreze
competențe în utilizarea unei baze de date.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Înțeleagă ce este o bază de date și cum este organizată.
 • Creeze o bază de date simplă și să vizualizeze conținutul
  acesteia în diverse moduri.
 • Creeze un tabel; să definească și să modifice câmpurile și
  proprietățile acestora; să introducă și să editeze datele într-un
  tabel.
 • Sorteze și filtreze un tabel sau formular; să creeze, modifice
  sau ruleze interogări pentru a extrage anumite informații din
  baza de date.
 • Înțeleagă ce este un formular; să creeze un formular pentru a
  introduce, modifica și șterge înregistrări și date.
 • Creeze rapoarte și să le tipărească.

ECDL – Calcul Tabelar

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele
de bază legate de registre de calcul și să
demonstreze abilitatea de a utiliza un registru de
calcul pentru a crea fișiere cu aspect profesional.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate.
 • Utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește
  productivitatea.
 • Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în
  crearea listelor.
 • Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date.
 • Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul.
 • Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul.
 • Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să
  utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să
  recunoască erorile apărute în formule.
 • Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul.
 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a
  datelor.
 • Ajusteze setările paginii.
 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului
  înaintea tipăririi registrului.

ECDL – Editare de text

Acest modul solicită candidaților demonstrarea
abilităților de a lucra cu o aplicație de procesare de
text pentru realizarea sarcinilor zilnice legate de
crearea, formatarea și finalizarea documentelor.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.
 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile
  de creștere a productivității.
 • Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor
  fi partajate și distribuite.
 • Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai
  bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.
 • Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui
  document.
 • Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de
  corespondență.
 • Ajusteze setările paginii documentului.
 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului
  înaintea tipăririi documentului.

ECDL – Instrumente online

Acest modul stabilește conceptele și competențele
esențiale cu privire la navigarea pe Internet, căutarea
informațiilor, comunicarea online și poșta electronică.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Înțeleagă conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și
  securitatea online.
 • Utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să
  memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să
  tipărească pagini web.
 • Efectueze o căutare online pentru a obține informații și să
  evalueze critic conținutul web obținut.
 • Înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și
  protecția datelor.
 • Înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online,
  comunicare și poștă electronică.
 • Primească și să trimită mesaje și să stabilească setări ale
  mesajelor.
 • Efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze
  calendare.

ECDL – Prezentări

Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele
unei prezentări și să demonstreze
competențe în utilizarea unei prezentări.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Lucreze cu prezentări și să le salveze în diverse formate.
 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a
  crește productivitatea.
 • Înțeleagă modurile de vizualizare ale unei prezentări și utilitatea
  lor; să aleagă diverse aspecte și formate de diapozitive.
 • Introducă, editeze și formateze text în cadrul unei prezentări.
 • Recunoască cele mai bune practici în aplicarea unui titlu unic
  diapozitivelor.
 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a
  informațiilor.
 • Insereze și editeze imagini și obiecte desenate.
 • Aplice prezentării efecte de animație și tranziție.
 • Verifice și corecteze conținutul prezentării înaintea tipăririi și
  susținerii acesteia.

ECDL – Utilizarea computerului

Acest modul stabilește conceptele și competențele
esențiale în utilizarea echipamentelor, crearea și
organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere,
  dispozitive și software.
 • Deschidă și să închidă un computer.
 • Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând
  pictograme și ferestre.
 • Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să
  utilizeze funcția Help.
 • Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă
  disponibilă.
 • Definească principalele concepte ale managementului fișierelor
  și să organizeze eficient fișierele și directoarele.
 • Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să
  utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor
  de dimensiune mare.
 • Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de
  conectare și să se poată conecta la o rețea.
 • Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva
  virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al
  datelor.
 • Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate
  și sănătate în lucrul cu computerul.