Management pentru inovație în sectorul public

Cursul de Management pentru inovație în sectorul public se adresează persoanelor cu funcții manageriale în instituțiile publice, care își doresc să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele necesare pentru a genera inovare în cadrul echipelor pe care le manageriază.

Încurajarea inovării în sectorul public a cunoscut un trend ascendent în ultimii ani, pe de o parte datorită importanței inovării pentru creșterea economică și, pe de altă parte, din nevoia de a crește nivelul de calitate al serviciilor publice și de a adresa provocări sociale, economice și politice de importanță vitală.

În cadrul cursului de Management pentru inovație în sectorul public, participanții vor fi echipați cu cunoștințele fundamentale necesare pentru inovarea serviciilor din cadrul instituțiilor publice, pentru inovarea la nivel administrativ și organizațional, dar și pentru inovarea la nivel de politici sau sisteme. În urma acestui curs interactiv și practic, participanții pot iniția demersul de eficientizare a provocărilor la nivelul instituțiilor de care aparțin, pentru a răspunde mai bine problemelor actuale cu care se confruntă.

Leadership și management pentru instituții publice

Cursul de leadership se adresează persoanelor în poziții de decizie, care au nevoie să se specializeze și care doresc să își aducă stilul de management la standarde moderne, dar și celor care vor să își descopere stilul de leadership și să facă tranziția de la șef la leader.

Cursul de leadership și management are drept scop dezvoltarea aptitudinilor specifice pentru persoanele din pozițiile de decizie, pentru ca acestea să poată să se dezvolte de la un contributor individual excelent la un adevărat lider.

Secțiunea de management include tehnici moderne de management, strategii de implementare și construcție de proiect și unelte pentru management.

Intelligence competitiv pentru management strategic

Cursul de Intelligence competitiv pentru management strategic se adresează echipelor de management din cadrul instituțiilor publice și directorilor executivi.

În contextul în care gradul de competitivitate al unei națiuni reflectă abilitatea acesteia de a asigura cele mai bune condiții pentru dezvoltarea mediului de afaceri și de a crește nivelul de trai al populației, echipele de management din sectorul public trebuie să fie pregătite să colecteze, să proceseze și să analizeze informații legate de macro-mediu pe care să le utilizeze în elaborarea obiectivelor de dezvoltare a competitivității la nivel local și regional.

Cursul de Intelligence competitiv pentru management strategic echipează participanții cu cunoștințele fundamentale și cu instrumentele practice necesare pentru a formula strategii și planuri de dezvoltare bazate pe informații acționabile și care reflectă realitatea macro-mediului.

Gândire critică pentru sectorul public

Cursul de gândire critică pentru sectorul public se adresează persoanelor cu funcții de conducere în cadrul instituțiilor publice, care participă în mod direct sau indirect la procesul de luare a deciziilor.

Volumul tot mai crescut al informațiilor disponibile, în relație cu nevoia de eficiență a oricărei instituții, aduce noi provocări organizațiilor de astăzi; pregătirea angajaților cu privire la urmarea procedurilor și a protocoalelor în îndeplinirea sarcinilor de muncă este importantă, deoarece ea contribuie la eficientizarea activității instituției; însă, având în vedere dinamica mediului actual, metodele standardizate nu mai sunt suficiente.

Volumul tot mai mare de date aduce cu sine, de asemena, probleme și provocări noi, nemaiîntâlnite până acum; în acest context, se cuvine să ne punem următoarele întrebări: Reușește aceeași abordare standardizată a situațiilor diferite să genereze rezultatele așteptate ? Sunt angajații capabili să identifice soluții potrivite pentru probleme specifice, dacă nu le înțeleg și nu le analizează corespunzător ? Răspunsul tuturor provocărilor sectorului public rezidă în dezvoltarea abilităților de gândire critică.

Gândirea critică reprezintă primul pas înspre generarea inovației în interiorul unei instituții. Fiecare angajat care ia parte la procesul de luare a deciziilor trebuie să stăpânească foarte bine aceste abilități, astfel încât instituția să evolueze.