DESA1 – Dezvoltare Educationala, Sociala si Antreprenoriat – Timisul de Centru (zona Vest)

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Dezvoltarea sociala, educaționala si de ocupare a 256 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata situata în zona Vest a teritoriului Grupului de Acțiune Locală Timișul de Centru, prin masuri integrate in vederea intreruperii cercului vicios al excluziunii sociale si saraciei.

Acest obiectiv va fi realizat in cadrul proiectului prin furnizarea de masuri integrate dupa cum urmeaza:

-pentru 64 de copii vor fi furnizate servicii sociale si medicale in cadrul Centrului social medical comunitar finantat prin PNDR proiect „CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL MEDICAL COMUNITAR, COMUNA SAG, JUDETUL TIMIS” submăsura 19.2
– „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” al PNDR 2014-2020, Măsura 2/6B
– Infrastructură socială și medicală, precum si servicii suport in vederea prevenirii abandonului scolar prin furnizarea de masuri de acompaniere de tipul pachetelor de rechizite scolare; copiii vor participa si la campania continua de informare pentru combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de sanse si multiculturalismului
-pentru 192 de adulti vor fi furnizate servicii sociale si medicale in cadrul Centrului social medical comunitar finantat prin PNDR proiect „CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL MEDICAL COMUNITAR, COMUNA SAG, JUDETUL TIMIS” submăsura 19.2
– „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” al PNDR 2014-2020, Măsura 2/6B
– Infrastructură socială și medicală, precum si servicii de ocupare dupa cum urmeaza:
– 128 de persoane vor beneficia de cursuri de initiere si calificare finalizate cu minim 98 persoane calificate/initiate, precum si de servicii de mediere in vedere facilitarii ocuparii unui loc de munca;
– 64 persoane vor beneficia de cursuri de formare in antreprenoriat, concurs de planuri de afaceri, contracte de subventie pentru 12 minimisuri, suport in infiintarea companiei, consultanta pentru ameliorarea planului de afaceri si servicii de sprijin post-infiintare afacere.

In urma masurilor de ocupare minim 48 de persoane vor fi angajate/ vor desfasura o activitate independenta. Toti adultii vor participa la campania continua de informare pentru combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de sanse si multiculturalismului

Pentru mai multe detalii accesati www.desa1.ro