Despre noi

2005 – am decis să înființăm firma DAST SYSTEMS SRL, având o experiență bogată în domeniul IT. Iniţial, am prestat servicii de informatică pentru diverse firme, instituţii şi organizaţii din vestul României.

2006 – am susținut primele cursuri de informatică, în colaborare cu Centrul Reginal de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara.

28 August 2006 – DAST SYSTEMS a devenit Centru Acreditat ECDL RO-364. Această inițiativă s-a datorat feedback-ului pozitiv primit de la cursanții noștri.

Primele sesiuni de formare şi certificare au fost organizate în centrul nostru fix de training, candidaţii fiind nevoiţi să se deplaseze la sala fixă acreditată ECDL. În scurt timp, am realizat că, datorită costurilor aferente instruirii, respectiv: transport, cazare, masa ş.a.m.d., tot mai puţini candidaţi răspundeau pozitiv invitaţiilor noastre. Astfel, am început să nu mai centralizam candidaţii din întreaga ţară în centrul nostru fix, ci să ne deplasăm noi la sediul beneficiarului. În felul acesta, am reuşit să dezvoltam conceptul de sală mobilă. La propunerea noastră, ECDL Romania ne-a autorizat, ca program pilot, prima sală mobilă acreditată ECDL din România, acreditare care a devenit un standard naţional.

Efectul acestei decizii a fost unul exploziv în ceea ce priveşte numărul programelor de perfecţionare, mai ales în mediul rural unde nu există nici un centru acreditat, devenind astfel singura companie, acreditată ECDL, care organiza instruire şi examinare la sediul clientului, în momentul respectiv.

Devenind mobili, extinderea activităţii la nivel naţional a fost următorul pas logic. În prima fază am acoperit vestul ţării: Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, ulterior ajungând să desfăşurăm programe de formare profesională şi în judeţele: Alba, Argeş, Botoşani, Constanţa, Covasna, Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Olt, Suceava.

În timp, am ajuns să colaborăm şi cu alţi furnizori de formare profesională, în majoritatea colaborărilor am fost lideri de asociere, acoperind toate judeţele tării.

Vara anului 2007 – am fost primul centru din România care a susţinut instruire şi examinare ECDL pe suita de aplicaţii MS Office 2007.

Din 2008 suntem lideri de piaţă pe regiunea Banat, activitatea noastră fiind recunoscută an dupa an de ECDL România, primind Locul I pentru „Cea mai bună activitate în regiunea Banat”.

Sfârşitul anului 2008 – accesarea şi câştigarea primului proiect european: „Instruiţi pentru o slujbă mai sigură”. Proiectul s-a desfăşurat în perioada 2 decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009, având ca beneficiari 120 de adulţi (cu vârsta cuprinsă între 25-55 ani, bărbaţi şi femei), din Regiunea Vest. Proiectul a fost un succes, toţi candidaţii promovând examenele ECDL şi obţinând Permisele ECDL Start/Complet.

Experienţa dobândită ne-a încurajat să participăm şi în alte proiecte europene.

La începutul anului 2010 – s-a demarat Proiectul „Îmbunătăţirea Abilităţilor Tehnice ale Funcţionarilor din Cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin Instruirea şi Certificarea ECDL Start”, din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. În acest proiect, în urma licitaţiei organizate, am câştigat Lotul 2 compus din judeţele: Timiş, Arad, Caraş-Severin, Bihor, Satu Mare, Sălaj. Au finalizat cu succes 340 angajaţi ANAF.

Până în 2011 – am finalizat cu succes instruirea a peste 700 funcţionari publici pe raza judeţelor: Arad, Caraş-Severin, Covasna, Harghita.

Datorită cererii apărute pe piaţă, am intrat în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională (nr. RNFPA 35/428/17.05.2011), obţinând autorizarea cursului de perfecţionare: OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE, cod COR: 413201, acreditat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), actualul ANC.

Primul proiect în care am participat cu această nouă acreditare a fost „E-Nursing: Program de instruire în Tehnologia Informaţiei a Asistenţilor Medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar” – Program Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3-Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, ID proiect: 57946, beneficiar „Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România” (OAMGMAMR).

Până la finalul anului 2011– s-au format şi certificat CNFPA un număr de 500 candidaţi în cadrul acestui proiect la nivel naţional.

De la începutul anului 2012 – a început formarea şi certificarea unui grup de 3000 candidaţi în toate judeţele tării.

Un alt proiect european în care am participat pe segmentul de training a fost „Eficientizarea Organizaţională la Nivelul Consiliului Judeţean Arad şi a Instituţiilor Subordonate”, axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de Structură şi Proces ale Managementului Ciclului de Politici Publice”. Domeniul major de interventie 1.3 „Îmbunătăţirea Eficacităţii Organizaţionale”, operaţiunea ”Module de Pregătire în Domenii ca Achiziţii Publice, ECDL, Limbi Străine, Dezvoltarea de Proiecte, Licitarea şi Managementul Proiectelor, etc.”, cod SMIS: 16095, beneficiar Consiliul Judeţean Arad.

Au fost instruiţi şi certificaţi un număr de 180 persoane din cadrul Aparatului Propriu de Specialitate al CJ Arad şi al instituţiilor subordonate.

Aprilie 2012 – am participat şi în proiectul: „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”, Beneficiar: Arhiepiscopia Aradului, ID proiect POSDRU: POSDRU/96/6,2/ S/62129, Linia de finanţare: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”. Peste 200 de persoane, din grupuri sociale vulnerabile, au urmat cursul de iniţiere ”Operator Introducere, Validare şi Prelucrare Date” şi au fost certificaţi CNFPA.

2014 – devenim parteneri cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca, care are ca obiect de activitate formarea continuă a aleşilor locali, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică din aria teritorială arondată: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita şi Alba.

De la începutul activităţii, până în prezent, am colaborat cu: consilii judeţene, primării municipale şi comunale, diverse agenţii şi direcţii, spitale, sindicate, firme private, asociaţii, fundaţii şi organizaţii non-profit.

Am dezvoltat o echipa mobilă, puternică, experimentată şi bine închegată. Formatorii noştri sunt certificaţi, stăpânesc atât teoria, cât şi practica, şi sunt buni comunicatori.

Avem la dispoziţie o logistică formată din: laptop-uri, software licenţiat, videoproiectoare, ecrane de proiecţie, flipchart-uri, imprimante, scannere, soluţii mobile de acces la internet, routere wireless etc.

Susţinem protejarea mediului prin implementarea diverselor platforme de e-learning dezvoltate (curscalculatoare.ro, invata.net), înlocuind suportul de curs standard tipărit cu un suport de curs multimedia, online, interactiv şi bine organizat ce oferă cursantului accesul la materiale oricând şi de oriunde prin intermediul internetului.