Certificare ECDL

Din 2006, fără întrerupere, centrul DAST SYSTEMS SRL este Centru de Testare Acreditat ECDL 

Permisul european de conducere a computerului (ECDLEuropean Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de țări  de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

 Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare ţără din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?

 Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Avantaje ECDL

  • Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

  • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
  • Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte ţări.
  • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
  • Elevii care dețin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional. Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:
  • “utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC
  • “utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC

 Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.

  • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.