Certificare EMC

Educaţia medicală continuă (EMC), reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare şi care implică actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale, îmbunătăţirea nivelului de competente, însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, necesare pentru a furniza servicii de calitate pacienţilor şi publicului.

Formele de Educație Medicală Continuă sunt creditate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR)

Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.

DAST SYSTEMS SRL este furnizor de educalie medicala continua si a fost inscris in Lista Furnizorilor de EMC cu nr. 190 din data de 29.03.2018