RGPD

Din 25 Mai 2018 a intrat în vigoare  Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit in continuare RGPD.

RGPD reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate sau o organizație a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice (persoanele vizate) în statele UE.

DAST SYSTEMS SRL, cu sediul în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 62, et.7, prelucrează datele personale ale persoanelor fizice care se înscriu la programele de formare profesională;

Scopul prelucrării este organizarea programelor de formare, seminariilor, examenelor si altor activități aferente formării profesionale;

Datele personale sunt obținute din fișa de înscriere la curs și din copia CI a participanților ulterior primirii acordului;

Datele personale pot fi dezvăluite către autoritățile competente în vederea validării certificării obținute;

Este obligatorie furnizarea datelor de identificare și de corespondență reale, exacte și complete;

In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice sau de la alte instituţii de stat abilitate să proceseze date cu caracter personal. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) RGPD.

În cazul în care nu doriți ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul programului de formare, aveți posibilitatea de a vă exercita dreptul la opoziție, în condițiile prevăzute de art. 21 din RGPD.

Datele cu caracter personal  furnizate vor fi stocate și păstrate conform prevederilor legale în vigoare.

Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către DAST SYSTEMS SRL pot să își exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare și opoziție, în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail: office @ dast . ro.

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.